About

Więc… o to jestem ! Każą mi tu napisać o czym będzie ten blog, kiedy ja sama jeszcze nie wiem. Pewnie trochę o mnie i o tym co się dzieje dookoła. O tym co chodzi lub skacze mi po głowie o tym co widziałam, przeżyłam lub pomyślałam. Generalnie rzecz ujmując i egoistycznie do tego podchodząc: ten blog będzie o mnie!

Dla tych co mnie mnie nie znają wypadałoby się przedstawić. Tak więc Mama i Tata nazwali mnie Patrycja Agnieszka, choć ja wolałabym odwrotnie. Cóż poradzić ;). Liczę sobie 24 lata jeszcze przez najbliższe kilka miesięcy i urodziłam się w małym mieście zwanym Świeciem (teraz tak sobie myślę, że nie przez przypadek po od Świecia blisko do Świata, więc czemu by nie być urodzoną gdzieś w Świecie ?) jednak przez ostatnie kilka lat mieszkałam w Gdyni, gdzie planuje skończyć na emeryturze (tak, tak Gdynia znana jest z miasta dla starych ludzi, tak więc idealnie !). Aktualnie zaś jestem mieszkanką Hiszpanii. Pięknego, królewskiego Madrytu.

 

So… Here I am ! WordPress want me to write something about this blog, but how if even I don’t know about what it will be. Probably a little about me and about what happen around myself. About what is in my head, what i saw or what happen to me or about something what i think about. Generally speaking and selfishly this blog will be about me !

For this ones who don’t know me I think i should introduce myself. So my Mum and my Dad named me Patrycja Agnieszka, though I’d rather contrariwise. What i can do now ;). i have 24 years and I was born in small city called Świecie in Polish this name is similar to “world” (so I think is not without case cuz why not to be born somwhere in the world?) but last few years i lived in Gdynia, where i plans to stay at retiring (yes, yes Gdynia is a good place for old people, so is perfect !). Curentlly I am a resident of Spain. I live in e beautiful and the royal Madrid.

Advertisements